Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ฮิกมะฮ์(เหตุผลอันลึกซึ้ง)ของการย้ายที่ในการละหมาดซุนนะฮ์คืออะไร? 

·

คำถาม ฮิกมะฮ์(เหตุผลอันลึกซึ้ง)ของการย้ายที่ในการละหมาดซุนนะฮ์คืออะไร? 

คำตอบ  ไม่มีรายงานยืนยันในการย้ายสถานที่จากฮะดีษศ่อเฮียะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิว่าซั้ลลัมเท่าที่เราทราบ แต่มีปรากฎในฮะดีษฎ่ออีฟ(อ่อน)  และมีนักวิชาการบางท่านได้กล่าวถึงฮิกมะฮ์ของเรื่องนี้ไว้ สำหรับทรรศนะที่บอกว่ามีบัญญัติให้กระทำว่า พื้นที่ที่ขายืนละหมาดมันจะเป็นประจักษ์พยานของให้แก่เขา และอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮู ทรงรู้ดียิ่ง(ในเรื่องดังกล่าว) เพราะพระองค์คือผู้ทรงมีฮิกมะฮ์ ผู้ทรงรอบรู้

แหล่งที่มา ;  หนังสือ มัจญมูอ์ฟะตาวา ว่ะมะกอลาตมุตะเนาวิอะฮ์ ของเชคบินบาซ เล่ม 25 หน้า 166