Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type SelectorsGeneric selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

ฟัตวา
หมวดหมู่
แหล่งฟัตวา

นึกขึ้นได้ว่าเสื้อผ้าเปื้อนนะญิสขณะละหมาด จะทำอย่างไร?

คำถาม  อะไรคือหุก่มของคนที่ละหมาดโดยสวมใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนนะญิส และนึกขึ้นได้ในขณะที่กำลังละหมาดอยู…

อ่านต่อ

การให้ผู้หญิงของตัวเอง(ภรรยา ลูกสาว พี่น้องสาว) เปิดเผยตัวตน เปิดเผยสัดส่วน อวดโฉม ต่อหน้าผู้ชายอื่นโดยอ้างว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

คำถาม ผู้ชายซะส่วนใหญ่ในบางครอบครัวมักทำเบาความกับการให้ภรรยาของเขา ลูกสาวของเขา หรือพี่/น้องสาวของเ…

อ่านต่อ