Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สามีดูดนมจากเต้าภรรยามีหุก่มว่าอย่างไร?

·

คำถาม  ฉันอายุ 21 ปี แต่งงานมาได้ 1 ปีแล้ว ซึ่งหลังจากแต่งงานในตอนที่ฉันมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา ฉันได้ดูดเต้านมนางหลายต่อหลายครั้ง ในช่วงเวลาที่ห่างกันในแต่ละครั้ง ซึ่งฉันไม่ทันได้คิดในแง่ของศาสนาต่อการกระทำนี้เลย ตามหลักชะรีอะฮ์อิสลามมีหุก่มในเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง ได้โปรดฟัตวาให้ฉันที ซึ่งขออธิบายให้ทราบว่า ภรรยาของฉันได้ให้กำเนิดลูกสาวหลังจากนั้น แล้วฉันก็ไม่กลับไปทำแบบนั้นอีกเลย ซึ่งการกระทำนั้นฉันได้ทำก่อนมีลูก ?

คำตอบ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ในการที่ท่านดื่มนมจากภรรยาของท่าน ในขณะเล้าโลม หรือมีเพศสัมพันธ์ และไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อชีวิตการแต่งงานของท่าน และท่านก็ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาต

แหล่งที่มา;  จากฟัตวาเลขที่ (6942) จากฟะตาวาของคณะกรรมการถาวร