Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ฮุก่มของการเรียนภาษาอังกฤษ

·

คำถาม ท่านชัยค์ อัลอุษัยมีน – ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่าน – ได้ถูกถามเกี่ยวกับข้อตัดสินของการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันนี้

คำตอบ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่ง,หากท่านมีความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ในกรณีที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ ในกรณีนี้ถือว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องจำเป็น (วายิบ), แต่หากท่านไม่มีความจำเป็นใด ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษเลย ท่านก็อย่าได้เสียเวลาของท่านให้หมดไปกับมันเลย และจงใช้เวลาหมดไปกับสิ่งที่มีความสำคัญหรือให้คุณประโยชน์ที่มากกว่าเถิด เพราะมนุษย์นั้นความจำเป็นของพวกเขาในการใช้ภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน , ซึ่งครั้งหนึ่งท่านนบี ‎ﷺ เองก็เคยกำชับใช้ให้ท่านซัยด์ บิน ซาบิตเรียนรู้ภาษายิว [1]
ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงถือเป็นสื่อชนิดหนึ่งในบรรดาสื่อทั้งหลาย(ที่สามารถนำมาใช้ในการเผยแผ่อิสลาม) หากว่าท่านจำเป็นต้องใช้มันก็จงศึกษาเถิด แต่หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้มัน ก็อย่าได้ใช้เวลาของท่านให้หมดไปกับมันเลย

แหล่งที่มา; “กิตาบุ้ลอิลม์” (หน้า 47) ของชัยค์ อัลอัลลามะฮ์ มุฮัมมัด บินศอและฮ์ อัลอุษัยมีน

[1] บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษมุอัลลัก,ภาค : อัลอะฮ์กาม, บทว่าด้วย : ตัรญะมะตุ้ลอะฮ์กาม วะฮัล ญะยูซ ตัรญะมาน วาฮิด, หมายเลขหะดีษ (7195) | และอะหมัด เล่ม 5 หน้า 186, | และอบูดาวูด, ภาค : อัลอิลม์, บทว่าด้วย : ริวายะตุหะดีษิ อะฮ์ลิ้ลกิตาบ, หมายเลขหะดีษที่ (3645) | และอัตติรมิซีย์, ภาค : อัลอิสติอ์ซาน วัลอาดาบ, บทว่าด้วย : มะญาอะ ฟี ตะอ์ลีม อัสสุรยานียะฮ์, หมายเลขหะดีษที่ (2715)