Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หิกมะฮ์ในการแบ่งเนื้ออุฏฮียะฮ์ออกเป็นสามส่วน…?

·

คำถาม หิกมะฮ์ในการแบ่งเนื้ออุฏฮียะฮ์ออกเป็นสามส่วน…?

คำตอบ เชคมุฮัมหมัด อิบนิซอและห์ อัลอุซัยมีน ร่อฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่า:
เพื่อให้การทำอุฏฮียะฮ์นั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติอิสลามในสามประการด้วยกัน:
ประการแรก: มีความสุขกับความโปรดปราณของอัลลอฮ์ด้วยการรับประทานอาหารจากเนื้ออุฏฮียะฮ์
ประการที่สอง: หวังผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์โดยการบริจาคจากเนื้อของมัน
ประการที่สาม: การโน้มน้าวไปสู่บ่าวของอัลลอฮ์ ดังกล่าวนั้นคือการมอบเนื้อให้เป็นของขวัญแก่พวกเขา

แหล่งที่มา; มัจมูอ์ฟะตาวา (18-38)