Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

มุสลิมสามารถพูดคำว่า “บังเอิญ” ได้หรือไม่?

·

คำถาม   : ฉันสามารถพูดคำว่า “บังเอิญ” ได้หรือไม่? เช่นพูดว่า “ตอนที่ฉันไปตลาด ฉันได้เจอกับ….โดยบังเอิญ” แล้วการพูดคำๆนี้เป็นสิ่งต้องห้าม(หะรอม) หรือเป็นชิริก(การนำสิ่งหนึ่งมาเทียบเทียม)ต่ออัลลอฮ์ ตะอาลา หรือไม่? แล้วถ้าไม่ได้ ฉันจะพูดคำไหนแทนได้บ้าง?

คำตอบ  คำพูดที่ว่า “ฉันเจอ….โดยบังเอิญ” ไม่ได้เป็นเรื่องต้องห้าม หรือเป็นชิริกแต่อย่างใด เพราะความหมายของคำๆนี้ก็คือ การที่ท่านพบคนๆหนึ่งโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดที่จะพูดคำที่มีความหมายลักษณะนี้

แหล่งที่มา;  คำถามที่ 2,3 จากฟัตวาเลขที่ (4800) จากฟะตาวาของคณะกรรมการถาวร เล่มที่ 3 หน้าที่ 539