Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ฮุก่มของการไปหาหมอดู หมอเดา 

·

คำถาม อนุญาตให้ผู้ศรัทธาไปหาหมอดูเพื่อร้องทุกข์ในสิ่งต่าง ๆ หรือไม่ครับ ? ซึ่งทราบมาว่าหมอดูคนนี้เกริ่นเริ่มโดยใช้อัลกุรอ่าน(เป็นเครื่องมือ)

คำตอบ พวกหมอดู คือพวกที่แอบอ้างว่าตนเองรู้ในสิ่งเร้นลับ แอบอ้างว่ารู้เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แนวทางในการเข้าถึง (สิ่งลี้ลับ) ที่ไม่ใช่รูปแบบของหลักการอิสลาม ไม่อนุญาตให้ไปหาพวกเขา (ไม่อนุญาตให้ไปถามไถ่) ซึ่งท่านร่อซู้ล ‎ﷺ ได้กล่าวว่า : مَن أتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عن شيءٍ، لَمْ تُقْبَلْ له صَلاةٌ أرْبَعِينَ لَيْلَةً “ใครที่ไปหาหมอดูหมอเดา จากนั้นเขาก็ถามไถ่หมอดูนั้นถึงสิ่งต่าง ๆ (แน่นอน)ว่าการละหมาดของเขาจะไม่ถูกตอบรับ 40 คืน”1 และท่านร่อซู้ล ‎ﷺ ยังได้กล่าวอีกว่า : مَنْ أَتَى كاهِنًا فصدَّقَهُ بما يَقولُ فقدْ كفرَ بما أُنزِلَ علَى محمَّدٍ “ใครที่ไปหาหมอดูหมอเดา จากนั้นก็เชื่อในสิ่งที่หมอดูคนนั้นกล่าว แน่นอนว่าเขาผู้นี้ (คนไปหาหมอดู) ได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังมุฮัมมัดแล้ว”2 จึงไม่อนุญาตสำหรับการไปหาหมอดู นักทำนาย หรือพวกโหร (นักทำนายที่อาศัยดวงดาว) หรือนักไสยศาสตร์ ไม่อนุญาตให้ไปสอบถามพวกเขา ไม่อนุญาตให้เชื่อพวกเขา ทว่าจำเป็นต้องพึงระวังพวกนี้ให้ดี และจะต้องปฏิเสธคัดค้านต่อพวกเขา

แหล่งที่มา; ชัยค์ อับดุลอะซีซ บินบาซ
ฟะตาวา นูร อะลัดดัรบ์ (คำถาม 16394)

  1. ดู “ศ่อฮีฮ์มุสลิม” : 2230 ↩︎
  2. ดู “สุนัน อบีดาวูด” : 3904 , สถานะหะดิษ : ศ่อฮีฮ์ ถูกต้อง ↩︎