Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ฮุก่มการสวมใส่เสื้อผ้าเฉพาะเจาะจงของเพศตรงข้าม

·

คำถาม เมื่อผู้หญิงสวมใส่เสื้อผ้าสามีของนาง แล้วนำเอาเสื้อเฉพาะของผู้หญิงคลุมข้างนอกอีกที แบบนี้อนุญาตหรือไม่ครับ ?

คำตอบ สำหรับผู้หญิง นางจะต้องไม่สวมใส่เสื้อผ้าใด ๆ (ที่เจาะจงเฉพาะ) สำหรับผู้ชาย ไม่ว่าเสื้อผ้านั้นจะเป็นของสามี หรือของใครอื่นก็ตาม เนื่องจากมีหะดิษที่ศ่อฮีฮ์ ระบุไว้ว่า ท่านร่อซู้ล ‎ﷺ ได้กล่าวว่า : لعنَ اللهُ الرَّجُلَ يلبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ ، والمرأةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجلِ “อัลลอฮ์ได้ทรงสาปแช่งผู้ชายที่สวมใส่เสื้อผ้าผู้หญิง และสาปแช่งผู้หญิงที่สวมใส่เสื้อผ้าผู้ชาย1 จึงจำเป็นที่นางจะต้องสวมใส่เสื้อของผู้หญิงแบบเฉพาะ และผู้ชายเองก็เช่นเดียวกันให้สวมใส่เสื้อผ้าของผู้ชายเองแบบเฉพาะ ส่วนว่าผู้หญิงที่สวมใส่เสื้อแบบเฉพาะของผู้ชายไว้ข้างในโดยมีเสื้อของผู้หญิงคลุมอยู่อีกที แบบนี้ไม่อนุญาต และผู้ชายก็เช่นเดียวกันไม่อนุญาตให้สวมใส่เสื้อผ้าผู้หญิงไว้ข้างในเสื้อคลุม.

แหล่งที่มา; ชัยค์ อับดุลอะซีซ บินบาซ – ร่อฮิม่าฮุ้ลลอฮ์, ฟะตาวา นูร อะลัดดัรบ์ (คำถาม 8767)

  1. อัลญามิอ์ อัศศ่อฆีร : 7239 , สถานะหะดิษ : ศ่อฮีฮ์ , ผู้รายงาน : อบูฮุรอยเราะฮ์ – ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ – ↩︎