Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เหนียตถือศีลอดในเดือนร่อมะดอน ต้องเหนียตทุกคืน หรือเหนียตเพียงครั้งเดียวต้นเดือนก็เพียงพอ ?

·

คำถาม เมื่อมีการพบเห็นดวงจันทร์ (เพื่อเข้าสู่เดือนร่อมะดอน) มีเงื่อนไขหรือไม่ครับ ที่จะต้องตั้งเจตนาถือศีลอดในทุกคืน หรือให้ตั้งเจตนาถือศีลอดในช่วงต้นเดือนก็เพียงพอครับ ?

คำตอบ : ประเด็นนี้เป็นประเด็นขัดแย้ง (ในหมู่นักวิชาการ) , ซึ่งที่ถูกต้องนั้น คือจำเป็นต้องตั้งเจตนา (ถือศีลอดในทุกคืนของเดือนร่อมะดอน) ; เพราะแต่ละวันนั้นคือการงานที่แยกเฉพาะเป็นเอกเทศ , ท่านนบี ‎ﷺ ได้กล่าวว่า : ((แท้จริงการงานทั้งหลาย ขึ้นอยู่กับเจตนา))1. ดังนั้นในแต่ละวัน คือการงานที่แยกเฉพาะเป็นเอกเทศ

แหล่งที่มา;  เชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ แหล่งที่มา : ฟะตาวา นูร อะลัดดัรบ์ (คำถาม 7197)

  1. ศ่อเฮียะฮ์ อัลบุคอรีย์ หมายเลข : 1 ↩︎