Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ระหว่างหนี้สินของผู้ตาย กับมรดกของทายาท สิ่งใดต้องดำเนินการก่อนกัน?

·

คำถาม ชายคนหนึ่งเสียชีวิต และได้ทิ้งทรัพย์สินมากมายไว้ให้กับลูกๆ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีหนี้สินติดค้างกับคนอื่นอยู่ ประเด็นคืออายะฮ์อัลกุรอ่านได้บ่งชี้ว่า ให้มีการแบ่งทรัพย์สินแก่บรรดาทายาทก่อน แล้วค่อยชดใช้หนี้ หรือที่มีหะดีษบอกไว้ ดังกล่าวนี้ถูกต้องหรือไม่?

คำตอบ :  สิ่งที่จำเป็นเมื่อผู้ตายมีหนี้สินคือให้ชดใช้หนี้สินก่อนเป็นอันดับแรก หากมีการสั่งเสียไว้ตามบทบัญญัติอิสลาม(ว่าจะแบ่งทรัพย์มรดกให้บุคคล) ก็ให้ดำเนินการหลังจากนั้น แล้วท้ายที่สุดจึงให้ดำเนินการแบ่งทรัพย์มรดกแก่บรรดาทายาท ดังคำตรัสของอัลลอฮ์ ตะอาลา ที่ว่า ((อัลลอฮ์ทรงสั่งเสียพวกเจ้า ในเรื่องลูกๆของพวกเจ้าว่า ผู้ชายจะได้(ทรัพย์มรดก)เท่ากับส่วนของผู้หญิงสองคน))1 จนถึงอายะฮ์ที่ว่า ((หลังจากพินัยกรรมที่เขาได้สั่งเสียมันไว้ หรือหลังจากหนี้สิน))2 หลังจากนั้นพระองค์ได้ตรัสว่า ((และสำหรับพวกเจ้านั้น จะได้รับครึ่งหนึ่งจากสิ่งที่บรรดาภรรยาของพวกเจ้าทิ้งไว้ให้ หากพวกนางมิได้มีบุตร))3 จนถึงอายะฮ์ที่ว่า ((หลังจากพินัยกรรมที่ได้มีการสั่งเสียมันไว้ หรือหลังจากหนี้สิน โดยมิได้นำมาซึ่งผลร้ายใดๆ เป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์คือผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงหนักแน่น))

แหล่งที่มา; คำถามที่ 1 จากฟัตวาเลขที่ 9096 จากหนังสือฟะตาวาของคณะกรรมการถาวร เล่มที่ 16 หน้าที่ 420

  1. ซูเราะฮ์ อันนิซาอ์ อายะฮ์ที่ 11 ↩︎
  2. ซูเราะฮ์ อันนิซาอ์ อายะฮ์ที่ 11 ↩︎
  3. ซูเราะฮ์ อันนิซาอ์ อายะฮ์ที่ 12 ↩︎