Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ทำอุฏฮียะฮ์แบบร่วมกันหนึ่งในเจ็ดส่วนของวัวหรืออูฐหนึ่งตัว เพียงพอสำหรับเขาและครอบครัวของเขาหรือไม่?

·

คำถาม ทำอุฏฮียะฮ์แบบร่วมกันหนึ่งในเจ็ดส่วนของวัวหรืออูฐหนึ่งตัว เพียงพอสำหรับเขาและครอบครัวของเขาหรือไม่?

คำตอบ เชคอับดุลอะซีซ บินบาซ ร่อฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่า:
• ในแบบอย่างของท่านนบีนั้น การทำอุฏฮียะฮ์ด้วยกับอูฐ วัว และแกะเพียงตัวเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาและครอบครัวของเขา แม้ว่าจะมีหลายคนก็ตาม
• สำหรับผู้ที่ทำอุฏฮียะฮ์แบบร่วมกันหนึ่งในเจ็ดส่วนของอูฐหรือวัว ประเด็นนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่ที่น่าจะถูกต้องก็คือ เขาทำเพียงหนึ่งส่วนก็เพียงพอสำหรับเขาและครอบครัวของเขา เพราะเขาและครอบครัวของเขาก็เหมือนบุคคลเดียวกัน

แหล่งที่มา; มัจมูอ์ฟะตาวา (18-44)