Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เราจะตำหนิคนที่ทำอุฏฮียะฮ์ให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่…?

·

คำถาม เป็นที่อนุญาตหรือไม่ที่จะรวบรวมเนื้ออุฏฮียะฮ์ใว้แล้วแจกจ่ายให้แก่คนยากจนขัดสน แม้ว่าจะช้ากว่าวันอีดก็ตาม…?

คำตอบ  เชคมุฮัมหมัด อิบนิซอและห์ อัลอุซัยมีน ร่อฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่า: ถ้ามีคนทำอย่างนั้นเราก็ไม่ควรไปตำหนิเขา แต่เราควรแนะนำหรือชี้แนะสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เขา ซึ่งก็คือการขอดุอาอ์ให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

แหล่งที่มา; มัจมูอ์ฟะตาวา (25-122)