Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การถือศีลอดชดใช้ของผู้ป่วยที่หายจากโรคที่ไม่มีทางรักษา

·

คำถาม  หากคนๆหนึ่งหายจากอาการป่วย ซึ่งแพทย์เคยยืนยันก่อนหน้านี้ว่าไม่มีทางรักษาหาย โดยการหายป่วยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผ่านการเข้าเดือนรอมฎอนไปหลายวันแล้ว ในกรณีนี้เขาจะต้องถือศีลอดชดใช้วันก่อนหน้า(ที่จะหายป่วย)หรือไม่?

คำตอบ หากคนๆหนึ่งไม่ได้ถือศีลอด หรือละศีลอดในเดือนรอมฎอนอันเนื่องมาจากอาการป่วยที่ไม่มีหวังจะหาย อาจจะด้วยโรคนั้นเป็นที่ทราบโดยทั่วไป(ว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้) หรือด้วยการแจ้งของแพทย์ที่เชื่อถือได้ เขาคนนั้นจำเป็นจะต้องให้อาหารแก่คนยากจนตามจำนวนวันที่ขาด(การถือศีลอด) แล้วเมื่อเขาทำเช่นนั้นแล้ว ต่อมาอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขาหายป่วย ก็ไม่จำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้แทนวันที่เขาให้อาหารไปแล้ว เพราะพันธะ(ระหว่างเขากับอัลลอฮ์)ได้พ้นตัวไปแล้วในสิ่งที่ได้ออกอาหารไปแทนการถือศีลอดที่ขาด และเมื่อพันธะพ้นตัวเขาไปแล้ว วาญิบ(ความจำเป็น)ก็พ้นตัวเขาไปด้วย ซึ่งอยู่ในกรณีเดียวกันกับที่บรรดานักวิชาการฟิกฮ์ได้ยกไว้ นั่นก็คือ การที่คนๆหนึ่งไม่สามารถทำฮัจญ์ฟัรฎู(ฮัจญ์ครั้งแรก)ได้ เนื่องด้วยอุปสรรคที่ไม่มีวันหมดไป แล้วให้คนอื่นทำฮัจญ์แทนตัวเอง ต่อมาอุปสรรคนั้นได้เกิดหายไป ในกรณีนี้เขาไม่จำเป็นต้องทำฮัจญ์ฟัรฎูใหม่เป็นครั้งที่สอง

แหล่งที่มา; หนังสือ 48 ซุอาลัน ฟิซซิยาม ของเชคมุฮัมมัด บินซอลิฮ์ อัลอุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮ์ คำถามที่ 24 หน้า 24