Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเยี่ยมเยียนหลุมศพคนวะลีย์เพื่อขอบะร่อกะฮ์และใช้เป็นสื่อกลางหาอัลลอฮ์

·

คำถาม  อะไรคือฮุก่มของการเยี่ยมเยียน (หลุมศพ) ของบรรดาคนวะลีย์ครับ  สืบเนื่องมาจาก ณ ที่พวกเรามีหลุมศพสองหลุมของคนวะลีย์ ซึ่งคนในหมู่บ้านก็มักจะพากันไปเยี่ยมเยียนหลุมศพพวกเขาเหล่านั้นเพื่อเอาบะร่อกะฮ์จากคนวะลีย์ (ตะบัรรุก) และเพื่อให้พวกเขาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงหาอัลลอฮ์ (ตะวัซซุล) และวิงวอนขอต่อพวกเขา ?

คำตอบ ไม่อนุญาตให้เยี่ยมเยียน (หลุมศพ) ของบรรดาคนวะลีย์หรือคนอื่น ๆ ด้วยเป้าหมายเพื่อจะเอาบะร่อกะฮ์จากพวกเขา (ตะบัรรุก) หรือเพื่อให้พวกเขาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงไปหาอัลลอฮ์ (ตะวัซซุล) ;
เพราะพฤติกรรมเช่นนี้คือชิริก (การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์) หรือเป็นสื่อกลางนำสู่ชิริก , ดังนั้นการแสวงหาบะร่อกัตความจำเริญจากผู้ที่อยู่ในหลุมศพ นั้น คือชิริก การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ ; เพราะความจำเริญคือสิ่งที่จะต้องถูกแสวงหาจากอัลลอฮ์หาใช่(แสวงหาจาก)ใครหน้าไหนอื่นจากพระองค์ ,
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้รู้ว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ที่โง่เขลาที่กระทำกัน เกี่ยวกับบางหลุมศพเพื่อขอความช่วยเหลือต่อพวกเขา ขอความอนุเคราะห์จากพวกเขา แสวงหาการเยียวยาต่อโรคภัยไข้เจ็บจากพวกเขา นั้น คือชิริกใหญ่ ! .
ส่วนการทำให้พวกเขาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงไปหาอัลลอฮ์ โดยใช้สิทธิ์(ความเป็นตัวตน)ของพวกเขา ใช้เกียรติอันสูงส่งของพวกเขา หรือใช้ตัวของพวกเขา (เป็นสื่อกลางพาไปหาอัลลอฮ์) นั้น นี่คือส่วนหนึ่งจากบิดอะฮ์ที่ต้องห้าม ! และเป็นหนึ่งในสื่อนำสู่ชิริกใหญ่ (การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์)

แหล่งที่มา;   ฟะตาวา อัลลัจนะฮ์ อัดดาอิมะฮ์ (1/144-145) , คำถามที่ (16097)