Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ฮุก่มของซะกาตฟิตร์และสิ่งที่ใช้ออกซะกาตุ้ลฟิตร์ที่ดีที่สุด

·

คำถาม  อะไรคือฮุก่มของซะกาตฟิตร์ครับ และที่ดีที่สุดคืออะไร ข้าวสารหรือข้าวสาลี หรืออื่นจากนี้ครับ ?

คำตอบ ซะกาตฟิตร์คือสิ่งที่เป็นวายิบ ถือเป็นฟัรดูที่จำเป็นเมื่อสิ้นสุดเดือนรอมฎอน และจำเป็นจะต้องออกซะกาตฟิตร์ก่อนวันอีด และที่ดีที่สุดคือ(ให้ออกซะกาตฟิตร์) ในวันอีดก่อนที่จะมีการละหมาดอีด ซึ่งถ้าหากออกซะกาตฟิตร์ก่อนวันอีดหนึ่งวันหรือสองวัน ก็ไม่ถือว่ามีปัญหาอะไร , จากอาหารพื้นเมือง.. หนึ่งศออ์1 จากอาหารพื้นเมือง จะเป็นข้าวสาร หรือข้าวบาร์เลย์ หรืออินทผลัม จากอาหารพื้นเมือง (ทั้งหมดนี้ใช้ได้หมด) , ซึ่งที่ดีที่สุดคืออาหารที่เป็นประโยชน์ที่สุดและดีที่สุด (ต่อคนหมู่มาก) , เมื่อใดก็ตามที่เป็นอาหารที่ดีที่สุดและก่อประโยชน์ (ต่อคนหมู่มากที่สุด) นั่นแหละคือดีที่สุด (สมควรแก่การออกซะกาตฟิตร์)

แหล่งที่มา;  เชค อับดุลอะซีซ อิบนุ บาซ – ฟะตาวา นูร อะลัดดัรบ์ (คำถาม 9218)

  1. หนึ่งศออ์ เท่ากับ 2.7 กิโลกรัม หรือ 3 กิโลกรัมโดยประมาณ ↩︎