Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การก้มโค้งขณะให้สลาม

·

คำถาม  อนุญาตหรือไม่ที่ผู้เป็นเด็กจะโค้งคำนับให้แก่ผู้ที่อาวุโสกว่าเมื่อให้สลาม หรือขณะที่พบเจอกันเพื่อเป็นการให้เกียรติและคาราวะต่อเขา ? 

คำตอบ นักวิชาการให้มีมติเห็นพ้องว่า การโค้งคำนับให้แก่ผู้ใดก็ตามจากบรรดามัคลู๊กทั้งหลาย (คืออื่นจากอัลลอฮ์ที่เป็นสิ่งถูกสร้าง)นั้น ไม่เป็นที่อนุญาต ; เพราะการก้มโค้งนั้นจะมีกับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเพื่อเป็นการเทิดทูนต่อพระองค์ , โดยถูกรายงานจากท่านนบีﷺ ว่าท่านได้ห้ามการก้มโค้งให้แก่ผู้ใดอื่นจากอัลลอฮ์ , ซึ่งมีชายคนหนึ่งได้เคยถามท่านนบีﷺ (เกี่ยวกับประเด็นนี้) ตามที่มีปรากฏในหะดิษของท่านอะนัส – ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ – โดยชายคนนั้นได้กล่าวถามว่า : “โอ้ท่านร่อซู้ลของอัลลอฮ์ คนหนึ่งในหมู่พวกเราจะสามารถก้มโค้ง(เพื่อแสดงความคารวะ)เมื่อเขาพบเจอกับพี่น้องของเขาหรือสหายของเขาได้หรือไม่ครับ ? ท่านนบีﷺ ก็ได้ตอบว่า : “ไม่ได้” (รายงานโดยอัตติรมิซีย์ และอิบนุ มาญะฮ์)1

แหล่งที่มา;  ฟะตาวา อัลลัจนะฮ์ อัดดาอิมะฮ์ (คำถาม 18184)

  1. สถานะหะดิษ : หะซัน ↩︎