Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สิ่งที่ควรกระทำในการเอี้ยะติกาฟ

·

คำถาม  อะไรคืออิบาดะห์ที่ชอบให้กระทำที่สุดในการเอี้ยะติกาฟ ? 

คำตอบ การทำอิบาดะห์ทุกอย่างเท่ากันหมด ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอ่าน การละหมาดซุนนะฮ์ การใช้เวลาอยู่กับการซิกรุ้ลลอฮ์(กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์) โดยให้ผู้ที่เอี้ยะติกาฟนั้นทำอิบาดะฮ์ให้หลากหลาย ละหมาดในช่วงที่ไม่ใช่เวลาต้องห้ามบ้าง อ่านกุรอ่านบ้าง ซิกรุ้ลลอฮ์ด้วยกับการสรรเสริญ หรือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลั้ลลอฮ์บ้าง ซึ่งการที่เขาเลือกทำอิบาดะฮ์หลายๆรูปแบบนั้นถือว่าเป็นการดีกว่า

แหล่งที่มา; https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/2672