Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คำแนะนำแก่ผู้ที่ไม่สามารถละทิ้งการฟังเพลงได้

·

คำถาม ผมเองถูกทดสอบด้วยเสียงเพลง ซึ่งผมรู้ดีว่าเพลงนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม แต่เป็นเพราะลิ้นของผมคุ้นชินกับมัน และทุกครั้งที่ผมพยายามหักห้ามลิ้นจากเสียงเพลง ผมก็ย้อนกลับไปร้องมันใหม่ เป็นเพราะผมเองชอบฟังเพลงอยู่บ่อยครั้งด้วยครับ , โปรดให้คำชี้แนะแก่ผมในเรื่องนี้ด้วยครับ

คำตอบ : เพลง เครื่องดนตรี นับเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งแห่งยุคสมัยนี้ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายต่างถูกทดสอบด้วยกับมันในช่วงเวลานี้ จึงจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาที่เขาจะต้องต่อสู้กับจิตใจตนเอง 
ซึ่งเขาจะพบเจอเสียงเพลงเหล่านี้ได้ตามโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง พบเจอได้ตามเทป และในที่อื่น ๆ  จึงสมควรที่เขาจะต้องต่อสู้กับจิตใจตนเอง และไม่ถือว่าเป็นข้อผ่อนปรนใด ๆ สำหรับการที่เขาคุ้นชินไปกับเสียงเพลง (กล่าวคือ การคุ้นชินกับเสียงเพลง ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำให้คนหนึ่งสามารถร้องเพลงและฟังมันได้ -เพิ่มเติม) จึงจำเป็นที่เขาจะต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเอง ; เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งการต่อสู้ (ต่อสู้กับจิตใจตัวเองในการออกห่างจากสิ่งชั่วร้าย – เพิ่มเติม) คือโลกแห่งการสะสมการงาน จึงจะต้องมีการต่อสู้กับจิตใจตัวเองต่อทุกเรื่องที่หัวใจได้คุ้นเคยไปกับมันจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามทั้งหลาย จนกว่าเขาจะละทิ้งมันได้ เหมือนกับที่เขาจะต้องต่อสู้กับจิตใจตนเองในการปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดเป็นฟัรดู (เช่น ละหมาด 5 เวลา ถือศีลอดเดือนรอมดอน -เพิ่มเติม) ,
ดังนั้นแล้วหากเขาเชื่อฟังหัวใจ(อันใฝ่ต่ำ)ของตัวเอง เขาคงไม่ละหมาดซุบฮิหรอก หากเชื่อฟังหัวใจ(อันใฝ่ต่ำ)ของตัวเอง เขาคงไม่ได้ละหมาดซุฮ์ริหรอก เมื่อเขายุ่งอยู่กับสิ่งอื่นจนหันเหออกจากการละหมาด  หากเขาเชื่อฟังหัวใจ(อันใฝ่ต่ำ)ของตัวเอง เขาก็คงละทิ้งสิ่งที่เป็นฟัรดูข้อกำหนดทั้งหลาย (จากอัลลอฮ์)  หากเขาเชื่อฟังหัวใจ(อันใฝ่ต่ำ)ของตัวเอง เขาคงไม่ถือศีลอดในช่วงฤดูร้อนหรอก และในเรื่องอื่น ๆ ในทำนองคล้าย ๆ กัน
ดังนั้นจึงต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้น เพราะโลกนี้คือโลกแห่งการสะสมการงาน จึงต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองในการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดเป็นฟัรดู และต่อสู้กับจิตใจตัวเองในการหักห้ามตนจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ และเมื่อใดที่รู้สึกว่าตนกำลังหลงใหลไปกับเสียงเพลง ก็ให้เขาหักห้ามจิตใจ ต่อสู้กับมัน (ไม่ให้จำยอมต่อการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ -เพิ่มเติม) การต่อสู้จึงถือว่าจำเป็น , อัลลอฮ์ ตะอาลา ตรัสว่า :
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
“และส่วนผู้ที่หวาดหวั่นต่อการยืนเบื้องหน้าพระเจ้าของเขา และได้หน่วงเหนี่ยวจิตใจจากกิเลสต่ำ * ดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักของเขา” (อัลกุรอ่าน 79:40-41)

แหล่งที่มา; เชค อับดุลอะซีซ บินบาซ – ร่อฮิม่าฮุ้ลลอฮ์ – ฟะตาวา อัดดุรูส (คำถาม 2790)