Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ฮุก่มผู้ที่มีเลือดไหลออกมา ในขณะที่เขากำลังถือศีลอด?

·

คำถาม  หากมีคนหนึ่งได้ถือศีลอด แล้วเกิดมีเลือดไหลออกมา เขาจะต้องละศีลอดหรือสามารถถือศีลอดต่อไปได้?

คำตอบ การมีเลือดไหลออกมานั้นไม่ได้ส่งผลใดๆกับผู้ถือศีลอด ยกเว้นกรณีการกรอกเลือด(อัลฮิญะมะฮ์) ดังนั้นหากเขาทำการกรอกเลือด (ทรรศนะ)ที่ถูกต้องถือว่าเสียศีลอด แต่ก็มีข้อขัดแย้งระหว่างอุลามาอ์ในเรื่องนี้ แต่ทรรศนะที่ถูกต้องแล้วคือทำให้เสียศีลอด ดังคำกล่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิว่าซั้ลลั้ม ที่ว่า ” ผู้ที่กรอกเลือดและผู้ที่ถูกกรอกเลือดให้นั้นเสียศีลอด” ส่วนคนที่มีเลือดกำเดาไหลออกมา หรือมีแผลที่เท้าหรือที่มือของเขา การถือศีลอดของเขาถือว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

แหล่งที่มา; จากเว็บไซต์ของเชคอับดุลอะซีซ อิบนุบาซ ร่อฮิม่าฮุ้ลลอฮ
https://binbaz.org.sa/fatwas/18626/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%89%D9%85