Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ฮุก่มการจัดงานวันเกิด

·

คำถาม มีบางคนจัดฉลองวันเกิดให้แก่ตัวเอง อะไรคือข้อตัดสินของพฤติกรรมนี้ครับ ?

คำตอบ ทั้งหมดนี้คือสิ่งเลวทราม การจัดวันรื่นเริงให้แก่ตัวเอง หรือจัดให้แม่ของเขา ลูกสาวของเขา ลูกชายของเขา ทั้งหมดนี้ที่ทำกันขึ้นมาในตอนนี้เป็นการเลียนแบบพวกนะศอรอและพวกยะฮูดทั้งสิ้น เป็นเรื่องที่ไม่มีรากฐานใด ๆ ในด้านศาสนารองรับ ไม่ว่าจะจัดงานวันรื่นเริง (หรืองานวันเกิด)ให้แก่แม่ พ่อ ลุง หรือจัดให้กับตัวเอง หรือลูกสาว ทั้งหมดนี้คือสิ่งเลวทรามทั้งสิ้น เป็นเรื่องอุตริกรรมทั้งหมด เป็นการเลียนแบบศัตรูของอัลลอฮ์ ไม่อนุญาตทั้งสิ้นเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ทว่าจำเป็นจะต้องปิดประตู (ปิดสื่อที่นำไปสู่ความไม่ดีงาม) และให้พึงระวังจากเรื่องอุตริกรรมเหล่านี้ทั้งหมด

แหล่งที่มา;  เชค อับดุลอะซีซ อิบนุ บาซ – ร่อฮิม่าฮุ้ลลอฮ์ –
ฟะตาวา นูร อะลัดดัรบ์ (คำถาม 4676)

คำถาม  มีพี่น้องมุสลิมบางท่าน ทำการจัดงานคล้ายวันเกิดให้ตัวเองหรือให้กับลูกหลาน อะไรคือทรรศนะของอิสลามในเรื่องนี้?

คำตอบ พื้นฐานของการทำอิบาดะฮ์ใดก็ตามคือจะต้องตามตัวบทหลักฐาน จึงไม่อนุญาตให้ใครทำอิบาดะฮ์ที่อัลลอฮ์ ตะอาลา ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ ดังที่ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวไว้ในหะดีษศ่อเฮี๊ยะฮ์ว่า (ใครก็ตามที่อุตริสิ่งใหม่ขึ้นในกิจการงานของเรา(ศาสนา) ในสิ่งที่ไม่ใช่กิจการงานของเรา งานนั้นก็จะถูกตีกลับ)[1]และคำกล่าวของท่านที่ว่า (ใครก็ตามที่กระทำงานหนึ่งงานใดที่ไม่ใช่กิจการงานของเรา งานนั้นก็จะถูกตีกลับ)[2] การจัดงานวันคล้ายวันเกิดจึงนับว่าเป็นอิบาดะฮ์ที่ถูกอุตริขึ้นมาใหม่ในศาสนาของอัลลอฮ์ ดังนั้นไม่อนุญาตให้กระทำการดังกล่าวให้กับใครหน้าไหน ไม่ว่าเขาคนนั้นจะมีตำแหน่งฐานะ หรือบทบาทสำคัญในชีวิตแค่ไหนก็ตาม แม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัด บุตรอับดุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้ที่มีเกียรติที่สุด และเป็นร่อซู้ลผู้ประเสริฐที่สุด ก็ยังไม่เคยถูกจารึกว่าท่านจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้ตัวเอง หรือชี้แนะประชาชาติของท่านให้ทำเช่นนั้นแต่อย่างใด รวมถึงบรรดาค่อลีฟะฮ์ และศ่อฮาบะฮ์ของท่าน ผู้เป็นประชาชาติที่ดีที่สุดรองจากท่านนบี ก็ยังไม่เคยถูกบันทึกว่าพวกท่านจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้ตัวเอง หรือให้ใครก็ตามที่เป็นศ่อฮาบะฮ์ ร่อฎิยั้ลลอฮุอันฮุม ทางที่ดีคือการดำเนินรอยตามแบบฉบับพวกท่าน และสิ่งที่พวกท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากโรงเรียนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยิ่งไปกว่านั้นอุตริกรรมดังกล่าวยังเป็นการเลียนแบบพวกยิวและคริสต์ รวมถึงพวกปฏิเสธกลุ่มอื่นๆ ที่อุตริการจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆกันขึ้นมา

แหล่งที่มา;  หนังสือ ฟะตาวานู้นอะลัรดับ์ ของเชคบินบาซ คำถามที่ 115 หน้าที่ 656-657

[1]บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีย์ ในหนังสือศ่อเฮียะฮ์ของท่าน หะดีษเลขที่ 167
[2]บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม ในหนังสือศ่อเฮียะฮ์ของท่าน หะดีษเลขที่ 1718